Jak vrátit vůz?

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Vozidlo můžete vrátit po předchozím telefonickém objednání.

Před vrácením vozu Vás budeme cca 14 dní před rozhodným datem kontaktovat, abychom si vrácení potvrdili.

Vrácení vozidla probíhá na místě, kde bylo vozidlo předáno k pronájmu. Pokud požadujete změnu tohoto místa (je možno pro vrácení využít provozovny naší mateřské společnosti AUTOBOND GROUP a.s.), sdělte to prosím včas našemu odpovědnému pracovníkovi a předem dohodněte, za jakých podmínek může k této změně dojít.

Převzetí vozidla provede náš pověřený pracovník a vždy za Vaši přítomnosti vypracuje zápis z této přejímky, který podepíšete. Současně s tím pořídí fotodokumentaci.

Samozřejmostí je i kontrola stavu ujetých km.

Průběhu předání/převzetí věnujte opravdu náležitou pozornost a případné nejasnosti se snažte okamžitě řešit. Náš pracovník je připraven Vám vše náležitě vysvětlit a zodpovědět všechny případné dotazy s tím související. Jen tak předejdeme pozdějším dorozuměním nebo zbytečným průtahům při vrácení vratné jistiny.

Svůj souhlas s přejímkou a s tím, že všemu rozumíte, stvrdíte svým podpisem na zmíněném předávacím protokolu od kterého samozřejmě obdržíte po skončení přejímky kopii.

Vrácení vozu v kostce:

Při vrácení vozidla důkladně kontrolujeme jeho vnější i vnitřní stav.

Chcete-li předejít vícenákladům za škody, měli byste před vrácením vozu zkontrolovat jeho stav. Zde Vám nabízíme několik tipů, jak postupovat:

 

 

 

1.Vrácení vozu musíte provést osobně a nebo opět, stejně jako při převzetí, prostřednictvím třetí osoby, která bude mít vaše písemné pověření – plnou moc – k provedení tohoto úkonu.

2.Vůz je nutné vrátit čisté zevně i v interiéru. Z interiéru prosím odstraňte všechny svoje osobní věci, které nesouvisí s pronájmem vozidla. Prostě tam nic nezapomeňte. V exteriéru prosím odstraňte všechny polepy, které nejsou standardní výbavou vozu. Dbejte i na odstranění zbytků lepidla !!!

3.K vrácení vozu si připravte osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz), dále zelenou kartu, návod k obsluze, všechny klíče od předmětného vozidla včetně bezpečnostního kódu spolu s dálkovým ovládáním zámků, kódy zabezpečovacích systémů a rádia, v případě varianty FLEXI PLUS i druhou sadu pneumatik. Nic nezapomeňte !!! Vyhnete se tím zbytečným potížím.

4.Připomínáme, že je nutné bezvýhradně dodržet termín (den) vrácení vozu. Datum vrácení není možné v žádném případě překročit !!! Pokud toto datu připadá na den pracovního volna, platí jako den vrácení vozu vždy datum posledního pracovního dne před datem konce pronájmu.

5.Vůz bude při vracení podroben detailní přejímací prohlídce a veškerá nadměrná poškození/opotřebení budou definovaná v předávacím protokolu. Jejich opravy, pokud nebudou kryta z pojištění vozidla, Vám budou vyúčtovaná k úhradě. Určitě Vám proto doporučujeme si daný vůz pozorně prohlédnout a uvedená poškození ještě před vrácením nahlásit na pojišťovnu. Pokud neumíte přesně určit, zda je poškození takového rozsahu, že vyžaduje likvidaci od pojišťovny, tak kontaktujte našeho odpovědného pracovníka, který Vám rád poradí a vysvětlí jak postupovat.

6.Veškeré pojistné události vyřešte (nechte opravit) před konečným vrácením vozidla. Po vrácení již není možné nahlásit jakékoliv poškození jako pojistnou událost. Tzv. pojistnou událost musíte vždy nahlásit na pojišťovnu Vy osobně, jako řidič a nájemce vozu v době vzniku poškození. Není možné, aby toto provedl náš pracovník a to ani v průběhu vrácení. Hlášení se provádí prostřednictvím info linky příslušné pojišťovny a obdržíte při tom číslo pojistné události, které sdělíte našemu pracovníkovi při vrácení vozidla (pokud není vozidlo již opraveno). O rozsah krytí a způsobu opravy a její likvidace rozhodne následně pracovník pojišťovny. Neznamená to tedy, že pojišťovna bude vždy hradit celou opravu. Případný rozdíl mezi krytím pojistné události a skutečnou cenou opravy budete hradit Vy.

V případě vrácení neopraveného vozidla, bude Smlouva o podnájmu ukončena až po opravě vozidla a jeho uvedení do stavu odpovídajícího běžnému opotřebení.

7.Jistě jste zaregistrovali, že ve smlouvě máte uveden maximální počet kilometrů za dobu trvání nájmu, stejně jako sazbu za přejeté kilometry. V případě, že limit překročíte, tak Vám částku za kilometry nad tento limit dodatečně vyfakturujeme.

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

ONLINE poptávkový formulář

Napište nám prostřednictvím rychlého poptávkového formulářeSouhlasím se zpracováním osobních údajů